Dobrovolná registrace k DPH

 

Dobrovolná registrace k DPH je možná tehdy jestliže poplatník nesplňuje podmínky pro povinnou registraci k DPH a je osobou povinnou k dani, tedy uskutečňuje zdanitelná plnění a chce být dobrovolně plátcem daně z přidané hodnoty.

Právnické osoby a fyzické osoby, které vlastní aktivní datovou schránku jsou povinny podat přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty. Toto podání však nezaručuje automatickou registraci plátce k dani z přidané hodnoty.

Jestli např. podáte vyplněnou registraci k dani z přidané hodnoty a přílohou této registrace bude smlouva o běžném účtu na který budou směřovat úplaty za zdanitelná plnění, tak tato registrace bude s největší pravděpodobností zamítnuta a budete požádáni finančním úřadem o doplnění údajů. Uvádíme odůvodnění finančního úřadu takovéhoto zamítnutí dobrovolné registrace k dani z přidané hodnoty:

"Správce daně po obdržení přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty

a na základě registračních údajů v ní uvedených pokládal v souladu

s ust. § 128 odst. 1 daňového řádu za nutné, aby daňový subjekt

registrační údaje doplnil a doložil tak, aby bylo zřejmé, že je naplněna

zákonná podmínka zakotvená v ust. § 5 zákona o dani z přidané hodnoty

a to, že je daňový subjekt osobou povinnou k dani z přidané hodnoty,

která samostatně a soustavně uskutečňuje ekonomickou činnost

a která uskutečňuje zdanitelná plnění ve smyslu ust. § 2 zákona o dani

z přidané hodnoty."

 

Z Výše uvedeného textu je patrné, že finanční úřad požaduje doložit další dokumenty na rámec přihlášky k dani z přidané hodnoty. Nyní uvedeme potřebné dokumenty k přihlášení poplatníka k dani z přidané hodnoty, které jsou požadovány na území Hlavního města Prahy:

  • správně vyplněná registrace k dani z přidané hodnoty,
  • smlouva o vedení běžného účtu s bankou,
  • nájemní smlouva , kde má právnická osoba sídlo,
  • vydané faktury přede dnem podání registrace,
  • obchodní smlouvy s odběrateli, případně objednávky.

V zákoně o DPH není stanoveno co může finanční úřad požadovat, ale základem je hodnověrně prokázat , že poplatník již uskutečňuje zdanitelná plnění nebo je uskutečňovat bude.

Tímto opatření je znemožněno získat registraci k dani z přidané hodnoty během jednoho dne. . Toto je mírně kompenzováno možností odpočtu DPH za zdanitelná plnění, které mají na daňových dokladech datum uskutečnění zdanitelného plnění ve zdaňovacím období, kdy se příjemce tohoto plnění stal plátcem daně z přidané hodnoty.

Nový plátce daně z přidané hodnoty se automaticky stává měsíčním plátcem DPH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcete vědět více?
Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
731 005 716