Změny zákona o DPH od 1.1.2016Kontrolní hlášení

Plátcům nově vzniká povinnost podávat kontrolní hlášení k    DPH, a to pouze elektronicky ve formátu a struktuře stanovené správcem    daně. Jsou připuštěny všechny elektronické formy podání podle daňového     řádu. Kontrolní hlášení obsahuje základní informace o přijatých a vydaných    daňových dokladech. Kontrolní hlášení podávají právnické osoby měsíčně do    25. dne následujícího měsíce, fyzické osoby pak měsíčně či čtvrtletně     vždy dle periody podávání daňového přiznání. První kontrolní hlášení je    podáváno za zdaňovací období leden 2016, a to do 25. 2. 2016. U    fyzických osob – čtvrtletních plátců DPH bude první kontrolní hlášení    podáno za I. čtvrtletí 2016 do 25. 4. 2016.

Rozšíření povinnosti podávat daňové přiznání elektronicky

S účinností od 1. 1. 2016 dochází ke zrušení    § 101a odst. 3 zákona o DPH, který upravoval výjimku z elektronické    formy podávání daňových přiznání k DPH pro fyzické osoby, jejichž obrat za    nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních    měsíců nepřesáhl 6 mil. Kč. Tito plátci byli oprávněni podávat daňové    přiznání k DPH v listinné podobě. Nově tedy vzniká i těmto plátcům    povinnost podávat daňová přiznání k DPH pouze elektronicky, a to u všech    přiznání, která budou podávána po 1. 1. 2016. To znamená, že i    daňové přiznání za zdaňovací období prosinec 2015 nebo IV. čtvrtletí 2015    musí být činěno výlučně elektronicky. Toto lze uskutečnit ve formě datové    zprávy v požadovaném formátu a struktuře, která je odeslána přes daňový    portál Finanční správy www.daneelektronicky.cz anebo z datové schránky. K    autentizaci lze využít buď uznávaný elektronický podpis, přihlašovací údaje    z datové schránky anebo lze podání odeslat bez autentizace a následně v    zákonem stanovené lhůtě potvrdit prostřednictvím tzv. e-tiskopisu.

Upřesnění definice stavebního pozemku

Novela zákona o DPH přijatá již v prosinci 2014 přináší s    účinností od 1. 1. 2016 změnu definice pojmu „stavební    pozemek“. Účelem této změny nebyly fiskální důvody, ale upřesnění a    rozšíření tohoto pojmu, aby byly správně zdaněny pozemky určené k zastavění    a český zákon byl uveden do souladu s evropskou úpravou. Při prodeji    stavebního pozemku se nadále uplatňuje základní sazba DPH 21 %.    Jelikož předchozí definování stavebního pozemku otevíralo prostor k    nežádoucím daňovým optimalizacím, může se stát, že v roce 2016 budou    zdaněny některé pozemky, které díky nastavené praxi doposud zdaňovány    nebyly. Generální finanční ředitelství publikovalo na internetových    stránkách Finanční správy ČR dodatek k Informaci k uplatňování DPH u    nemovitých věcí, který obsahuje bližší podrobnosti.

Posouzení osvobození při dodání nemovité věci

Změnou v posuzování dodání nemovité věci, které je    osvobozeno od daně, je počítání lhůty pro osvobození (5 let resp. 3 roky u    nemovitých věcí nabytých do konce roku 2012). Od 1. 1. 2016 bude    osvobozeno dodání nemovité věci po uplynutí 5 let od prvního kolaudačního    souhlasu nebo od podstatné změny nemovité věci. Bližší informace lze nalézt    v dodatku k Informaci k uplatňování DPH u nemovitých věcí, který je    publikován na internetových stránkách Finanční správy ČR.

Režim přenesení daňové povinnosti u dodání nemovité věci

Plátce musí po 1. 1. 2016 použít režim přenesení    daňové povinnosti, pokud se rozhodne, že dodání nemovité věci plátci, u    které již uplynula 5 letá lhůta pro osvobození (resp. 3 letá lhůta u    nemovité věci nabyté do konce roku 2012), podrobí zdanění.

Další změny v zákoně o dani z přidané hodnoty

S účinností od 1. 2. 2016 bude uplatňován režim    přenesení daňové povinnosti i při dodání elektřiny nebo plynu soustavami    nebo sítěmi obchodníkovi a při převodu záruk původu podle zákona    upravujícího podporované zdroje energie. Za tím účelem bude novelizováno    nařízení vlády číslo 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo    poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti.

 

zdroj: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2015/prehled-nejdulezitejsich-zmen-pro-obcany-6940


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.

Chcete vědět více?
Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
731 005 716