Kontrolní hlášení DPH

 

Počínaje rokem 2016 všem plátcům DPH vzniká nová povinnost předložit v elektronické formě ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně předložit kontrolní hlášení k DPH.

Kontrolní hlášení DPH bude obsahovat údaje z přijatých a vydaných daňových dokladů včetně dokladů zjednodušených (doklady do Kč 10 000,--).

Právnické osoby podávají kontrolní hlášení měsíčně bez ohledu na to zda jsou měsíčními či čtvrtletními plátci DPH.

Fyzické osoby podávají hlášení v termínech dle toho zda jsou měsíčními či čtvrtletními plátci DPH.

Sankce za nepodání kontrolního hlášení v určeném termínu jsou následující:

  1. 1 000,-- Kč pokud jej poplatník podá po stanovené lhůtě bez vyzvání správce daně,
  2. 10 000,-- Kč pokud jej poplatník podá v náhradní lhůtě, po výzvě správce daně,
  3. 30 000,-- Kč pokud nepodá následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně. k změně, doplnění a potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení,
  4. 50 000,-- Kč pokud nepodá řádné kontrolní hlášení nebo ho nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně,
  5. 50 000,-- Kč (až do výše 50 000,-- minimálně však Kč 1000,--) nad rámec bodů a - d, pokud poplatník nedoplní nebo neopraví údaje v již podaném řádném kontrolním hlášení prostřednictvím následného kontrolního hlášení, na základě výzvy správce daně k odstranění pochybnosti a to do 5 kalendářních dnů,
  6. Kč 500 000,-- (až do výše Kč 500 000,--) pokud poplatník závažně ztěžuje nebo maří správu daní nepodáním kontrolního hlášení.

Sankce uvedené v bodě a - f jsou stanoveny zákonem a nelze je prominout.

Kontrolní hlášení nahrazuje souhrnné hlášení a evidenci odběratel/dodavatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle par. 92 zákona o dani z přidané hodnoty v jeho platném znění. 

 

Chcete vědět více?
Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
731 005 716