Minimální mzda pro rok 2015

 

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. Základní úprava minimální mzdy je upravena zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Výši základní minimální mzdy a další sazby  minimální mzdy stanovuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb.,  o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí ve znění pozdějších předpisů.

Nařízením vlády č. 204/2014 Sb. S účinností od 1. ledna 2015 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy. Sazba minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem pří jejich omezeném pracovním uplatnění se nemění.

Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Nerozlišuje se, jde-li o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou nebo o souběžné pracovní poměry. Nárok na minimální mzdu vzniká v každém pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr samostatně.

Minimální mzda platí jako jedná mzdová veličina pro zaměstnance v organizacích podnikatelské sféry, v nichž se uplatňuje kolektivní vyjednávání o mzdách. V jednotlivých kolektivních smlouvách lze dohodnout minimální mzdu vyšší, než uvádí nařízení vlády o minimální mzdě.

V ostatních organizacích podnikatelské sféry, ve kterých není uzavřena kolektivní smlouva nebo nejsou mzdové podmínky v kolektivní smlouvě sjednány, platí vedle minimální mzdy nejnižší úrovně zaručené mzdy. Nejnižší úroveň zaručené mzdy pro 1 skupinu prací je shodná s výší minimální mzdy.

Výše hrubé minimální mzdy:

  • základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí Kč 9200 ze měsíc nebo Kč 55 za hodinu,
  • sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu činí 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu.

 

Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody v kalendářním měsíci výše minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek, a to bez ohledu na jeho zaviněnou či nezaviněnou nižší výkonost, což platí také pro zaměstnance odměňované úkolovou mzdou.

 

 

zdroj: www.mpsv.cz/cs/19457

 

 

 

 

 

 

Chcete vědět více?
Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
731 005 716