Náklady a výnosy podniku

 

Náklady

Náklady jsou vstupy hospodářské činnosti podniku, které snižují ekonomický efekt podniku.

 

Výnosy

Výnosy jsou výstupy ekonomické činnosti podniku, které jsou určeny k prodeji. Výnosy zvyšují ekonomický efekt podniku.

 

Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření je rozdíl mezi náklady a výnosy. Buď je to zisk nebo ztráta. Zisk vlastní kapitál podniku zvyšuje, ztráta vlastní kapitál podniku snižuje. Výsledek hospodaření dělíme na 3 části:

  • provozní výsledek hospodaření,
  • finanční výsledek hospodaření,
  • mimořádný výsledek hospodaření.

 

Výkaz zisků a ztrát

Výsledovka (výkaz zisků a ztrát) je zobrazení nákladů a výnosů a výsledku hospodaření. Výsledek hospodaření se stává položkou rozvahy. Strukturu výkazu zisků a ztrát dělíme na:

  • druhové členění nákladů
  • účelové členění nákladů.

 

Chcete vědět více?
Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
731 005 716