Osvobozené příjmy fyzických osob

 

Od daně jsou osvobozeny tyty příjmy:

 

Příjem z prodeje nemovitosti

 

 • příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let před prodejem nemovitosti,
 • příjem z prodeje bytové jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než  garáž, sklep a komoru, pokud v něm prodávající měl trvalé bydliště nejméně po dobu 2 let před prodejem,
 • příjem z prodeje bytové jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než  garáž, sklep a komoru, pokud v něm prodávající měl trvalé bydliště  po dobu kratší 2 let před prodejem, a pokud použije získané prostředky k uspokojení bytové potřeby,
 • pro osvobození příjmů  z prodeje nemovitosti, která se součástí společného majetku manželů postačuje pokud podmínky pro osvobození daně z příjmů fyzických osob bude splňovat jen jeden z manželů. A dále tento majetek nebyl zařazen do obchodního majetku jednoho z manželů.

 

Osvobození se nevztahuje na:

 

 • majetek, který byl zahrnut do obchodního majetku, a to do 2 let od jejich vyřazení z obchodního majetku,
 • budoucí prodej nemovitých věcí zahrnutých v obchodním majetku uskutečněného v době do 2 let od nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem
 • budoucí prodej nemovitých věcí uskutečněného v době do 2 let od jejich vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude  uzavřena až po 2 letech od tohoto nabytí nebo po dvou letech od vyřazení z obchodního majetku.

 

Příjem z prodeje nemovitostí zařazených v obchodním majetku

 

Od daně jsou osvobozeny:

 

 • příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku pokud přesáhne doba mezi nabytím vlastnického práva k této nemovitosti a jejich prodejem dobu 5 let,
 • příjem z prodeje bytové jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než  garáž, sklep a komoru, pokud  přesáhne doba mezi nabytím vlastnického práva k této nemovitosti a jejich prodejem dobu 5 let,
 • doba 5 let se zkracuje o dobu, po kterou byla nemovitá věc prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovitých věcí nabytých děděním od zůstavitele, který byl   příbuzným v řadě přímé nebo manželem,
 • u prodeje pozemku se také doba 5 let zkracuje o dobu  po kterou prodávající vlastnil pozemek, který byl předmětem výměny v rámci pozemkových úprav, případě prodeje pozemku nabytého výměnou od pozemkového úřadu, tato doba se započítává i do doby, která běží od vyřazení vyměněného pozemku z obchodního majetku.

 

Osvobození se nevztahuje na:

 

 • prodej nemovitých věcí zařazených do obchodního majetku, které jsou ne byly v období 5 let byly zahrnuty do obchodního majetku,
 • budoucí prodej movitých věcí zařazených do obchodního majetku, uskutečněného do 5 let od nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 5 letech o nabytí nemovitosti,
 • budoucí prodej nemovitosti zařazené do obchodního majetku uskutečněného do 5 od jejich vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 5 letech od jejich vyřazení
 • prodeje práva stavby, není-li zřízena stavba vyhovující právu stavby.

 

Příjem z prodeje hmotné movité věci

 

Od daně je osvobozen prodej všech hmotných movitých věcí.

 

Osvobození se nevztahuje na:

 

 • prodej cenného papíru
 • prodej motorového vozidla, letadla nebo lodě, je-li doba mezi nabytím a prodejem kratší než 1 rok.
 • prodej movitých věcí zařazených do obchodního majetku, kdy prodej proběl v době kratší 5 let od zahrnutí do obchodního majetku

 

 

Chcete vědět více?
Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
731 005 716