Paušální výdaj za dopravu silničním motorovým vozidlem

 

Paušální výdaj za dopravu silničním motorovým vozidlem může uplatnit fyzická i právnická osoba, plátce i neplátce DPH. Naopak ho nemůže uplatnit osoba samostatně výdělečně činná, která uplatňuje výdaje procentem z příjmů dle § 7 zákona o dani z příjmů v jeho platném znění.

Za přenechání vozidla k užívání jiné osobě se nepovažuje uskutečnění pracovní cesty spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který vozidlo nevyužívá pro soukromé účely.

Výše měsíčního paušálu na jedno motorové vozidlo, které poplatník využíval  k podnikání a současně toto vozidlo nepřenechal k používání jiné osobě činí Kč 5000,-- . Pokud poplatník využíval vozidlo také pro soukromé účely, lze použit zkrácený paušál Kč 4000,--.  Paušální výdaj lze použít maximálně u 3 vozidel.

Paušál dle výše uvedeného odstavce lže využít u vozidel, která jsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví daňového poplatníka, dále pak v nájmu, nebo je vozidlo pořízené formou finančního či operativního leasingu.. Je li vozidlo ve společném spoluvlastnictví manželů, tak manželé mohou použít paušál v maximální výši Kč 5 000,--. V měsíci kdy je motorové vozidlo pořízeno nebo vyřazeno z podnikání či majetku, tak lze použít poměrnou část paušálního výdaje. Paušální výdaj nelze použít u vozidel, která jsou používána na základě smlouvy o půjčce.

Při použití paušálního výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem se nemusí pro účely zákona o dani z příjmů prokazovat použití vozidla k podnikání. Nemusí se vypisovat kniha jízd, dokládat počet ujetých kilometrů či výše částek vynaložené na nákup pohonných hmot.

Jestliže se použije krácený paušál a poplatník užívá 3 vozidla, u kterých také používá paušál, tak krácený paušál použije jen u jednoho z těchto vozidel a u ostatních vozidel poplatník použije paušál v plné výši i kdyby je používal částečně pro soukromé účely.

Nyní se podívejme jaké náklady lze uplatnit při použití paušálního výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem. Nelze uplatnit skutečně vynaložené náklady na PHM a parkovné při pracovních cestách. Naopak lze využít odpisy dlouhodobého majetku dle zákona o dani z příjmů § 32, náklady či výdaje na opravy, nájemné, pojistné, poplatky atd. Při použití kráceného paušálu lze uplatnit jen 80 % výše vyjmenovaných nákladů. Při použití paušálu u vozidla, které není zahrnuto do obchodního majetku nelze uplatnit sazbu základní náhrady za používání motorového vozidla Kč 3,70.

 

 

Chcete vědět více?
Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
731 005 716