Výdajové paušály OSVČ 2015

 

 

OSVČ mohou uplatňovat výdajové paušály, abniž by musely sledovat své skutečné náklady (nebo výdaje).

 

Výše výdajových paušálů

 
  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, a z příjmů ze živnosti řemeslných, nevýše do částky Kč 1 600 000,--
  • 60 % z příjmů ze živnosti,s výjimkou příjmů ze živností řemeslných, nejvýše do částky Kč 1 200 000,--
  • 40 % z příjmů z jiného podnikání ppodle zvláštních předpisů, nebo z příjmů z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, s výjimkou příjmů autorů za příspěvky do novin,časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojůna území České republiky jspou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (do Kč 7000,-- , anebo z příjmů podle odstavce 2 b) až d) zákona o dani z příjmů Nejvýše lze uplatnit výdaje do částky Kč 800 000,--.
  • 30 % z příjmů z pronájmů majetku zařazeného v obchodním majetku, nejvýše lze uplatnit výdaje do částky Kč 600 000,--
 

Sleva na dítě nebo manželku/manžela

 

V případě, že OSVČ uplatňuje výdaje paušálem nemůže zároveň uplatnit slevu ne dítě nebo manželku/manžela. Pokud je OSVČ zaměstnána a její podnikatelská činnost je činností vedlejší může slevu na dítě, případně manžela/manželku uplatnit pokud výdělek z podnikání nepřesahuje polovinu základu daně.

 

Chcete vědět více?
Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
731 005 716