Zdanění starobního důchodu

 

Důchody a penze, které jsou vypláceny každý měsíc jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny dle § 4 odstavce 1 písm. h) do výše 331 200 Kč. Jedná se 36-ti nýsobek minimální mzdy platné k 1.1.2015, tedy Kč 9200.

Částka důchodu nebo penze na 331 200 Kč za rok, je předmětem daně a daňový poplatník ji uvede ve svém daňovém přiznání za rok 2015 jako příjem § 10 - ostatní příjmy.

 

 

Souběh starobního důchodu a dalších příjmů

 

Situace je ovšem jiná, pokud daňový poplatník (důchodce) kromě důchodu nebo penze pobírá ještě další příjmy.

Pokud důchodce pobírá příjmy dle § 6 - příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, § 7 - příjmy ze samostatné činnosti, § 8 - příjmy z kapitálového majetku, § 9 - příjmy z pronájmu a § 10 - ostatní příjmy, a pokud souhrn základů daně z těchto příjmů dohromady činí více jak Kč 840 000,--, tak starobní penze nebo důchod jsou předmětem daně.

Pro upřesnění je nutné uvést, že starobní důchod se zdaňuje i tehdy jestliže roční důchod činí méně než 331 200,-- , pokud jsou splněny podmínky dle předešlého odstavce.

Příjmy z brigády na základě dohody o provedení práce, která je zdaněna srážkovou daní se do součtu základů daně nepočítá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcete vědět více?
Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
731 005 716